Подписаният: …………
ЕГН: …………
Тел: …………
E-mail: …………
Тегло: ………… кг
 

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съм запознат/а с инициативите, организирани от „ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“ ООД, както и с изискванията и условията за провеждането им, и отговарям на всички тях.

2. Участвам напълно доброволно, по моята свободна воля и инициатива, без да съм подтикван/а за това от никого.

3. Психически и физически съм здрав/а и здравословното ми състояние позволява извършването от мен на дейностите, организирани от „ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“ ООД.

4. Не страдам от болести, касаещи сърдечно-съдовата система, психомоториката на организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или друго тежко заболяване.

5. Съм запознат/а с високата степен на риск от практикуването на дейностите, свързани с участието ми в мероприятията и/или инициативите, организирани от „ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“ ООД, провеждани  на открито, включително в планината, и приемам и се съгласявам с тези рискове и нося отговорността за собственото си поведение и евентуални злополуки, свързани с това.

6. Се задължавам:

  • постоянно преди и по време на всяка дейност до приключването й да следя за и да възприемам инструкциите за безопасност на екипа на организатора и да изпълнявам стриктно (точно, своевременно и добросъвестно) инструкциите и регламента на събитието, като постоянно да се грижа за и да пазя собствената си сигурност и здраве, както и сигурността и здравето на всички около мен, независимо дали участват в събитието или в други дейности или са наблюдатели или други.
  • да спазвам стриктно правилата и мерките за безопасност и сигурност.

7. Се съгласявам, че при неизпълнение на някое от задълженията ми може да ми бъде отказано участие в мероприятието или действието, или участието ми да бъде прекратено, без право на претенции от моя страна и на обезщетение или връщане на платеното от мен.

8. Поемам и нося риска и пълната отговорност за участието си в проявите, организирани от „ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“ ООД и съм информиран/а, известни са ми и осъзнавам:

  • рисковете да получа травми/вреди, включително и тежки при участието си в събитията и дейностите организирани от „ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“ ООД, и
  • че организаторът не поема медицински, спасителни и др. разходи, настъпили с мен в следствие на инцидент по време на мероприятие или дейност, и не носи отговорност за травми/вреди, включително и тежки, освен при умисъл и груба небрежност.

10. Съм съгласен/а да получа медицинска помощ при нужда, по преценка на организатора, ако той прецени това за необходимо, по здравословни причини.

11. В случай, че по своя инициатива се откажа от действие или проява (бънджи скокове и др.), за която съм платил такса, то платеното НЕ ми се възстановява.

Декларатор: …………

Дата: …………

118GROUP
Rated 5/ 5 based on 50 customer reviews
Bungee.bg
Sofia, Bulgaria Bulgaria, Sofia
Phone: +359888484700