Екипировка

Екипировка

СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕКИПИРОВКА

tel: 0888 484 700                          info@bungee.bg

Всички материали, продукти и екипировка, които използува „ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“, са сертифицирани по международните стандарти TUV, CE и ISO. Клубът консултира изработването и подобряването на специфичната екипировка за бънджи скокове, като по този начин повишава безопасността и сигурността на установките за скачане. Всички мероприятия, курсове и услуги се ръководят от професионални инструктори с дългогодишен опит в съответната област при спазването на всички стандарти и критерии за безопасност.

Въжета за бънджи скокове – Бънджи въжетата са изработени от висококачествени екструдирани каучукови нишки, обработени с различни химикали и допълнително вулканизирани в крайния етап от тяхното производство. Целият производствен цикъл се контролира на всеки етап и дефектните влакна се отстраняват своевременно. Произведените ластични нишки отговарят на стандартите ISO 2321-1983 и ISO 9001-2000.
Всяко от бънджи въжетата на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ е произведено от различен брой нишки, съобразени с тегловната категория (40-70 кг/ 70-105 кг), за която е предназначено. Еластичността на въжетата зависи от тяхната дебелина и според производителя е до 600%. Статична лента ограничава елонгацията на въжето до 400%. Дължината на лентата е изчислена според обекта за скок, така че при долна „мъртва точка“ скачащият да не достигне основата на обекта. При статично натоварване лентата издържа 2 тона. Всеки от модулите има паспорт, където се записват броят на скоковете и условията за експлоатация, въз основата на които се изчислява работният ресурс. С цел осигуряване на максимална сигурност и безопасност, бракуването на модулите става при достигане на едва 50% от максималното общо тегло зададено от производителя. Бракуваните модули се унищожават чрез изгаряне.

Въжета за алпинизъм и спортно катерене – По време на своите бънджи и алпийски прояви ,
“ ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“ използва динамични и статични въжета на фирмите BEAL, EDELRID и CANGO. За всяко от въжетата се води паспорт, където се вписват честотата, броят на динамичните натоварвания (за динамичните въжета), както и условията на ползване и съхранение. След бракуване, въжетата се унищожават или нарязват и използват като помощни при несвързани с риск дейности.

Седалки – Седалката е основна екипировка за лична безопасност по време на скок или катерене. Тя е свързващото звено между въжето и алпиниста (скачащия). Седалките са изработени от ленти с различна дебелина и ширина. „ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“ използва седалки на фирмите SINGING ROCK, PETZL, BEAL и CAMP.

Бънджи гети – Гетите са основен свързващ елемент между бънджи-въжето и скачащия. Произведени са от неопренов материал, капронова обвивка и статична лента. ‘ ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ“ използва гети изработени от фирма K-TECH.

Каски – Каската е задължителен елемент по време на алпийските и спелеоложки прояви, провеждани от нас.

Hardware – Това са всички елементи на екипировката за алпинизъм, бънджи скокове или спелеология, произведени от метал или друг твърд материал. Такива са карабинерите, осигурителните съоръжения, самохватите, клемите, ексцентриците, клиновете, ролките, профилните тръби и други. В зависимост от приложението си и условията на експлоатация, всеки от тези елементи има различен „живот“, определен от производителя, който при подходяща употреба може да бъде удължен значително.

Протектори – Протекторите са направени от здрава полиамидна материя и служат за защита на въжета и друга екипировка, която преминава през скални, бетонни или други твърди ръбове и грапавини. При екипирането на всеки обект се взимат всички възможни мерки за предпазване на екипировката от повреди. В зависимост от обектите, протекторите са с различна дължина, ширина и начин за прикрепване към екипировката.“ ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ’ използва протектори, изработени от фирма K-TECH.

118GROUP
Rated 5/ 5 based on 50 customer reviews
Bungee.bg
Sofia, Bulgaria Bulgaria, Sofia
Phone: +359888484700